EDS


ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA: Online podnošenje rukopisa

O časpisu

Uređivački odbor

Uputstvo za autore

Detaljan vodič za citiranje APA stilom

Pretplata

Kontakt

 

 

 

Posebna izdanja:

Jovan Stančić
Memoari - Sećanja protkana anegdotama

Duška Simova-Tošić
Atlas gala muva galica

Jovan Stančić
Tvrdokrilci (Insecta: Coleoptera) Ramsko-Golubačke peščare (Istočna Srbija)

 

Bibliografija, Uvod

AES

 

 

 

 

SPONZORI:


Acta Entomologica Serbica Vol. 19-29

Acta Entomologica Serbica Vol. 1-18


Acta Entomologica Jugoslavica


Acta Societatis Entomologicae Jugoslavicae Vol. 3-6


Acta Societatis Entomologicae Serbo-Croato-Slovenae Vol. 1-2


 

 

 

coloss