EDS


ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA: Online podnošenje rukopisa

O časpisu

Uređivački odbor

Uputstvo za autore

Pretplata

Kontakt

 

Acta entomologica Serbica Vol. 19-24

Posebna izdanja:
Duška Simova-Tošić
Atlas gala muva galica

Jovan Stančić
Tvrdokrilci (Insecta: Coleoptera) Ramsko-Golubačke peščare (Istočna Srbija)

Bibliografija, Uvod

AES

 


Acta entomologica Serbica Vol. 1-18


coloss