EDS
Izdavačka Delatnost Simpozijum Entomologa Aktivnosti Članovi Skupština Izvršni odbor Dokumenta ENGLISH

 

Kontakt:

Email: entomolosko@gmail.com

Predsednik Entomološkog društva Srbije:
Prof. dr Vladimir Žikić,
Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu - Višegradska 33, 18000 Niš


ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA ČASOPIS ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

AES

 

NOVOSTI

ŽELITE DA POSTANE ČLAN?
POPUNITE PRISTUPNICU

eds