EDS


Skupština Entomološkog društva Srbije

Prema Statutu Entomološkog drušva Srbije obavezno je održavanje godišnje Skupštine. Skupštinu čine svi članovi EDS.

U izuzetnim prilikama Skupština se može održati i više puta u toku jedne godine, na zahtev članstva ili Izvršnog odbora EDS.

 

ZAPISNICI


eds