EDS


Acta Entomologica Serbica - PRETPLATA

PRETPLATA

Svi članovi Entomološkog društva Srbije dobijaju časopis besplatno.

Godišnja pretplata sa poštarinom (za Srbiju):

- za pojedince: EUR 20.00 (u dinarskoj protivrednosti)

- za institucije: EUR 30.00 (u dinarskoj protivrednosti)

Sve zahteve za godišnjom pretplatom poslati na adresu Entomološkog društva Srbije: Biološki fakultet, Institut za zoologiju, Studentski trg 16, 11000 Beograd ili se obratite uredniku elektronskom poštom.

E-mail: zikicvladimir@gmail.com 

 

eds