EDS


Acta entomologica Serbica - KONTAKT

IZDAVAČ

Entomološko društvo Srbije, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd
Biološki fakultet, Studentski trg 16, 11000 Beograd

www.eds.org.rs

 

UREDNIK

Ljiljana D. Protić
Prirodnjački muzej, Njegoševa 51, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: ljilja.protic@gmail.com 

 

eds