EDS


Kontakt:

Email: entomolosko@gmail.com

Predsednik Entomološkog društva Srbije:
Prof. dr Milka Glavendekić,
Katedra za pejzažnu hortikulturu, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd

ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA ČASOPIS ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

AES

 

NOVOSTI

ŽELITE DA POSTANE ČLAN?
POPUNITE PRISTUPNICU

eds